Kuressaare elektroonikaettevõtted kinnitavad, et IPC-standardite rakendamine aitab neil nii kodumaiste kui rahvusvaheliste klientidega jõuda kiiresti üksteisemõistmisele.

Saaremaa on osutunud heaks asukohaks elektroonikatööstusele. Kuressaares asuvad mitmete rahvusvaheliste elektroonikafirmade üksused, kes annavad stabiilset tööd kohalikele elanikele.

Ouman Estonia OÜ on osa Soome kontsernist, mis keskendub hooneautomaatika seadmete projekteerimisele ja tootmisele ning energiasäästule. Ettevõtte sõnul on nad võimelised pakkuma kõiki tooteid ja teenused, mida tark maja vajab. Kuressaares asub üks ettevõtte kahest tootmisüksusest.

Toodete ja teenuste kvaliteedi tagamiseks rakendab Ouman tervet rida standardeid. IPC standarditest osas on kõige olulisemad J-STD-001, A610, 2221, 7525 ja 7711/22. ISO9001 sertifikaat tagab juhtimiskvaliteedi ettevõttes, ISO14001 keskkonnakvaliteedi ning ISO26000 ja SA8000 sotsiaalse vastutustundlikkuse järgmise. Lisaks lähtutakse asjakohastest Euroopa Liidu direktiividest.

Mitmed neist standarditest aitavad tagada toodete kõrge kvaliteedi ja protsesside jätkusuutlikkuse. Ouman Estonia OÜ kvaliteedijuht Aadu Väli tõdeb, et IPC standarditel on mitu eelist – nad aitavad kaasa toomisele, inimeste harimisele ning töö organiseerimisele ettevõttes. Kõige enam aitavad aga standardid kaasa suhtlemise lihtsusele – standardid on rahvusvaheliselt üheselt mõistetavad ja ükskõik millise kliendiga arutatakse tootearenduse või tootmise üksiksasju, piisab viitamisest asjakohasele standardile.

Seetõttu koolitatakse ja sertifitseeritakse ettevõttes ka regulaarselt töötajaid. Kuna Saaremaal ettevõtetel on keeruline saata inimesi koolitusteks Tallinna, kasutatakse oma ressursse ning koolitamise osas koostööd ka teiste Kuressaare firmadega.

Incap Electronics Estonia OÜ toodab elektroonikatooteid väga erinevatele klientidele – oodatud on nii väikestest seeriatest huvitatud start-upid kui suuremahulisi tootepartiisid. Kuigi Incap on klientidena sihikule võtnud Eesti kõrgtehnoloogilised start-upidele, läheb täna enamus nende toodangut ekspordiks.

Incap väärtustab uudsete lahenduste kasutuselevõttu nii tootmises kui arenduses, inimeste koolitamist ning järelkasvu arendamist. Seetõttu on omandatud tuntuimad ISO sertifikaadid: 9001, 14001, 18001 ning 13485, mis reguleerib meditsiiniseadmete tootmist. IPC standardite osas on olulisemad J-STD-001, 600, 610 ja 7711/22. Ettevõtte tootmisjuht Taavi Haandi peab IPC standardite juures kõige olulisemaks samuti nende üheselt mõistetavust, mis aitab leida ühist keelt nii Eesti startupiga kui Skandiaavia suurettevõttega.

Inimeste koolitamise ja sertifitseerimise osas lähtutakse konkreetsete inimeste tööülesannetest. Koolitused ajastatakse perioodidele, kus tootmises on vähem koormust. IPC standardi 610 jaoks on ettevõttes lausa 2 koolitajat, kes koolitavad vajadusel ka teiste Kuressaare ettevõtete töötajaid.

Tepcom OÜ on laienenud Soomest Kuressaarde aastal 2014 ning sellest ajast kasvatanud nii töötajate arvu kui tootmismahtu. Ettevõtte toodab eelkõige LED-valgusteid ja elektroonikakomponente. Täna on ettevõtte olulisimateks standarditeks ISO9001 ja IPC-A610. Eesti üksuse juht Hendrik Reek leiab, et IPC standardid lihtsustavad ettevõte töö organiseerimist, kui lisaks aitavad tõsta teadlikkust ja vaadata tulevikku. Kuigi hetkel ei ole Tepcompil ühtegi klienti, kes nõuaks standardite kasutamist, tuleks pigem juba täna selleks valmis olla. Seetõttu plaanitakse järgmisena tegeleda põhjalikumalt standarditega J-STD-001 ja 7711/22. Väikese firmana on Tepcomp huvitatud koostööst teiste Kuressaare firmadega, et teha koolitused ühiselt rohkem kättesaadavaks.

Ionix Systems OÜ toodab isoleeritud juhtmeid ja juhtmeköidiseid auto- ja lennukitööstusele – seega sõltub Kuressaare naiste ja meeste tublist tööst paljude inimeste elu ja turvalisus. Ettevõtte juht Margus Tang selgitab, et tulenevalt tööstuse eripärast nõuavad Ionixi kliendid kindlate standardite järgimist – iga lennureisija tahab turvaliselt kohale jõuda ja lennukitootjad ei saa endale vigu lubada.

Ionix rakendab ISO standardeid 9001, 14001 ja AS9100 (lennutööstuse kvaliteedistandard). IPC standarditest on olulised J-STD-001 ja A620.

Kuressaare elektroonikaettevõtete kogemus standarditega:

Juhtmetootmise puhul ei ole ettevõttel valikut – kindlate standardite järgimine tuleneb kliendi nõudest ning seda järgitakse kindlalt.

Ülejäänud kolm ettevõtet peavad IPC standardeid väga oluliseks ka siis, kui kliendid neid otseselt ei nõua – standardid lihtsustavad ettevõtte tööd ja suurendavad üldist teadlikkust. Eelkõige lihtsustavad nad kliendisuhtlust – kuna standardid on selgelt defineeritud ja rahvusvaheliselt kasutuses, saavad kõik ettevõtted neist üheselt aru.

IPC standarditest on üldlevinud baastandardiks J-STD-001. Muude standardite rakendamine sõltub ettevõtte spetsiifikast:

Juhtmetootmise puhul on eelkõige oluline A620 – Requirements and Acceptance for Cable and Wire Harness Assemblies

Elektroonikatoodete koostamise puhul domineerib A610 – Acceptability of Electronics Assemblies, samuti peetakse oluliseks teiste hulgas elektroonikakoostude remontimise standardit (7711/22) ning trükkplaatide alaseid ja komponentide tuvastamise standardeid.

Tulenevalt oma eraldatusest rõhutavad Saaremaa ettevõtted soovi teha töötajate koolitamisel ja sertifitseerimisel koostööd – koordineerides ühiseid koolitusi ja jagades olemasolevaid ressursse.