Rantelon on ettevõte, kus kõrgtehnoloogilised seadmed valmivad algusest lõpuni ühe katuse all. Ranteloni ühe edukaima toote, paneelantenni näitel võib vaadelda, kuidas IPC standardeid rakendatakse alates toote projekteerimisest kuni lõpptoote valmimiseni.

Rantelon OÜ on 1995. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev firma, mis ühendab endas kogu tootmistsükli alates tootearendusest kuni lõpptoote valmimiseni. Rantelon tegeleb raadiosageduslike elektroonikaseadmete disaini, tootmise ja müügiga. Ettevõtte unikaalseks eeliseks on raadioside alane kompetents, mis on leidnud kasutust nii tsiviil- kui militaarvaldkonna toodete loomisel.

Ranteloni eripära turul on kiire reageerimine nõudlusele, töökindlad ja kaasaegsed tehnilised lahendused. Selleks on firmal kasutada tõhusad disaini- ja prototüüpimise vahendid ning väikeseeriaks kohaldadatud kiire automatiseeritud koosteprotsess. Omatoodete sortiment ulatub täna ligikaudu 360 erineva tooteni. Lisaks omatoodetele pakutakse tootearendust ja tootmist ka teenusena erinevatele tellijale üle maailma.

Rantelon rakendab kõigis oma tegevustes kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise ning sotsiaalse vastutuse alaseid põhimõtteid. Tagamaks toodete ja tööde nõuetele vastavust, turvalisust ja ohutust ning saastamise vältimist, kvaliteeti, sisemist efektiivset töökorraldust ja seeläbi konkurentsivõimet, on OÜ-s RANTELON välja töötatud ja juurutatud rahvusvaheliste standardite ISO 9001, ISO 14001 ja AQAP 2110 nõuetele vastav integreeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem.

Tulenevalt ettevõtte kvaliteedipoliitikast rakendatakse ka IPC standardeid, lähtudes toote valmimise eri etappides asjakohastest standarditest.

Rantelon

Standardite rakendamist võib vaadelda õues kasutatava suunatud paneelantenni NELLI- 0727 näitel. Antenn on osutunud üheks Ranteloni edukaimaks tooteks.

1) Tootearendust alustatakse info kogumisest ja tehnilise lahenduse väljatöötamisest. IPC-2581 ja IPC-2610 seeria standardid (Andmevahetus ja elektroonikatoodete dokumentatsioon) aitavad projekteerijatel infot koguda, materjale valida ja suhelda ostjatega, koostajatega, tootmismasinatega ning kõigi teiste protsessis osalejatega.

Rantelon

2) Standardid IPC-2221, IPC-2222, IPC-2223 ja IPC-7351 (Projekteerimine ja jooteplatsid) aitavad otsustada, milliseid jooteplatse ja vooluradasid kasutada.

3) Disaini parameetreid kontrollitakse simulatsioonivahenditega, mis aitavad vähendada füüsiliste prototüüpide arvu ja kiirendada toote loomist.

4) Projekteerimise tulemusel valminud failid edastatakse trükkplaatide tootjale ja elektroonikaseadmete tootjatele.

5) Seadmele vajalike trükkplaatide tootmiseks saabub sisendinfo projekteerijalt. IPC-6010 seeria (6011, 6012 jt) standardid määravad tehnilised nõuded puurimisele, söövitamisele, metalliseerimisele ja jootemaski paigaldamisele trükkplaatide tootmisel. IPC-A-600 (Trükkplaatide vastavusnõuded) standardi alusel teostatakse visuaalset inspektsiooni tootmisetapi lõpus.

Rantelon

6) Seadme tootmiseks vajalik sisendinfo saabub projekteerijalt. Trükkplaadid saabuvad trükkplaatide tootjalt – teostatakse sisendkontroll standardi IPC-A-600 alusel. IPC J-STD-001 (Joodetud elektroonikakoostude nõuded) on toodud tooteklassi nõuded - need annavad tootjale infot, millised on toote funktsionaalsuse ja töökindluse nõuded. IPC-A-610 (Elektroonikakoostude vastavusnõuded) määrab elektroonikakoostude visuaalse inspektsiooni nõuded – selle alusel tehakse valminud toodete lõplik kontroll tootmisetapi lõpus ning klient saab hinnata valminud toote kvaliteeti.

Rantelon

7) IPC-A-620 (Juhtme- ja kaablikoostude vastavusnõuded) on kogum visuaalse inspektsiooni nõuetest tootega külgnevatele või tootes sisalduvatele kaablitele ja pistikutele.

Rantelon

8) IPC-A-630 (Elektroonikaseadmete korpuste nõuded, inspektsioon ja testimine) järgi teostatakse üks viimastest inspektsioonidest enne, kui valminud toode tootmisest välja saadetakse. See hõlmab toote korpustamist. Paneelantenni plastikust korpus tellitakse väljast.

Rantelon

Valmistoode pakitakse kohapeal ning saadetakse klientidele.