Ouman Estonia OÜ (endine Enerpoint Saare OÜ) on 1998. aastal asutatud automaatika- ja elektroonikatooteid valmistav ettevõte. Ouman on spetsialiseerunud peamiselt hoonete ventilatsiooni ja soojusregulatsiooni seadmete juhtimise tehniliste lahenduste projekteerimisele ja tootmisele.
Võtame tööle uusi töötajaid.

ELEKTROONIKAINSENER

Töö kirjeldus
•    Toote testimise metoodika väljatöötamine;
•    Testimissüsteemi valmistamine ja vajalike programmide koostamine;
•    Testjuhendite koostamine, kasutajate koolitus;
•    Uute toodete tootmisse juurutamise kohta ettepanekute tegemine;
•    Tootmiseks vajalike abiseadmete väljatöötamine ja nendele elektri- ja juhtblokkide projekteerimine ning valmistamine;
•    Vajadusel seadmete remont ja täiustamine;
•    Toodete väljatöötamine, parendamine;
•    Koostatud programmide, juhendite, jooniste ja muu vajaliku info arhiveerimine.

Kandidaadilt ootame
•    Elektroonika ja/või automaatikaalast kõrgharidust (soovitavalt magistrikraad või selle omandamine);
•    Eesti- ja inglise keele oskust nii kõnes kui kirjas;
•    Mikroprotsessori baasil automaatikaseadmete valmistamise oskust;
•    Programmeerimise aluste ja erialase tarkvara tundmist;
•    Head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust, meeskonnatöö oskust ja  koostöövõimet;
•    Kohusetundlikkust, täpsust ja korrektsust tööülesannete täitmisel;
•    Soovi õppida ja areneda kaasaegses elektroonika ja tootmise valdkonnas;
•    Kasuks tuleb eelnev töökogemus elektroonikatööstuses ja/või automaatikaseadmete projekteerimises, valmistamises

Töö tingimused
       • Kaasaegne töökeskkond
       • Puhkus suveperioodil
      • Tööaeg 8.00 – 16.30


Info, CV ja kaaskiri
e-post info@ouman.ee
Ouman Estonia OÜ, Kalevi põik 7, 93815 Kuressaare
Tel: 452 4405,
www.ouman.ee

 

Uudise väljastas Ouman Estonia OÜ