2016 a sügisel avab Tallinna Tehnikakõrgkool uue eriala – Tootmine ja tootmiskorraldus.

Tootmise ja tootmiskorralduse õppekava väljatöötamisel on lähtutud tööturu vajadustest ning õppekava on vastavuses Kutsekoja poolt väljatöötatud ja kinnitatud tootmisjuhi, tase 6 kutsestandardiga. Eriala lõpetaja saab tootmisjuhi kutse.

Eriala lõpetajal on võimalus jätkata õpingud Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppe tootmise- ja teeninduskorralduse õppesuunal.

Tootmine ja tootmiskorrladuse eriala õppekava.

 

Uudise väljastas Tallinna Tehnikakõrgkool