Eesti esimene asjade interneti võrk NORAnet loodi eelmise aasta juulis Norra-Eesti sensor-tehnoloogia ettevõtte Nordic Automation Systemsi (NAS) ja Levikomi poolt eesmärgiga soodustada Asjade Interneti tehnoloogiate arengut Eestis. Tänaseks on Nordic Automation Systems müünud oma osaluse NORAnetis täielikult Levikomile.

Väljumine kohalikust võrguoperaatori ärist on Nordic Automation Systemsi jaoks üks osa tulevikustrateegiast. Nimelt on ettevõte fookus LoRa tehnoloogial põhinevate toodete eksporditurud. 

Nordic Automation Systems on rahvusvahelise asjade interneti (IoT) ehk LoRa Allianssi liige, ning ühena vähestest maailmas pakub terviklikku LoRaWAN võrgulahendust - vee, elektri, gaasi ja soojuse mõõtmiseks ning ka targa linna lahendusi. 

LoRaWANi™ võrgutehnoloogia, mis baseerub LPWAN(Low Power Wide Area Network) võrgustandardil, võimaldab kasutada kuni 10 aastase akukestvusega sensoreid, mis võivad asetseda tugijaamast kuni 15 km kaugusel, seejuures ka maa all ja muudes raskesti ligipääsetavates kohtades. LoRaWANi™ võrgutehnoloogia eeliseks võrreldes mobiilside tehnoloogiate ees seisneb võimekuses toetada viimasest enam madala energiatarbega seadmeid suurema leviala ulatuses. 

Eesti-Norra sensor-tehnoloogia ettevõtel on tootmisüksus Kuressaares, kus toodetud LoRaWAN võrgus töötavaid seadmeid on edukalt müüdud rohkem kui 24 riigis üle maailma. 

Tänaseks on ettevõtte poolt arendatud veearvesti kauglugemise sensor, valgusti kontroller ja veel mõned IoT tooted täismahus seeriatootmises.
“Üllatavalt suur nõudlus on just veearvesti kauglugejate vastu hajuasustusaladel ning ajaloolistes linnasüdametes,” lausub Nordic Automation Systemsi asutaja Viljo Veesaar. Veearvesti kauglugejad on nõutud ka piirkondades, kus seda kasutatakse põllumajandusvee tarbimise monitoorimiseks.
“Oleme saanud mitmeid päringuid näiteks Austraaliast, kus on teatavasti väga kuivad olud,” märgib Veesaar. “Austraalias on suureks probleemiks jõudsalt kasvav elanikkond ning suurtes kogustes kasutatav veehulk põllumajandussektoris. Sellised riigid vajavad innovatiivseid tehnoloogiaid ja paremat arusaamist veekasutusest, et hakata vett efektiivsemalt kasutama.” 

Ettevõte on tänaseks enda arendatud, disainitud ja toodetud madala energiatarbega LoRa tehnoloogial põhinevaid veearvesti sensoreid ning tugijaamasid müünud igal kontinendil. Samuti jätkab ettevõte Eestis arendatud toodete varustamist mitmetes rahvusvahelistes smart cityprojektides üle maailma. 

Nordic Automation Systems 

Nordic Automation Systems (NAS) on juhtmeta telemaatika ja sensor-tehnoloogia valdkonnas tegutsev Norra-Eesti ettevõte. Firma pakub rahvuvahelise IoT-standardile LoRaWAN™ vastavaid vee-, temperatuuri-, elektri jm. sensoreid ja LoRaWAN™ võrgu tugijaamasid. Nordic Automation Systems osales Eesti esimese avaliku LPWAN-võrgu NORAnet loomises ning seal pakutavate IoT-teenuste ja rakenduste arenduses. Firma tegutseb Norras ja Eestis ning selle arenduse ja tootmisüksustes töötab kokku 25 spetsialisti. Rohkem infot ettevõtte kohta leiate nende veebilehelt www.nasys.no

Levikom

Levikom on kohalikul kapitalil baseeruv ettevõte, mis pakub ülikiire interneti-, televisiooni-, asjade interneti, telefoni- ning IT-taristu ja pilveteenuseid ühtsetes teenusepakettides kodu- ja äriklientidele üle Eesti. Levikomi juhtmeta lairibavõrgud katavad rohkem kui 65 protsenti Eesti elanikkonnast. Levikom on Eesti esimese avatud asjade interneti võrgu NORAnet operaator. Levikom on Microsofti, Google’i, HP, Cisco, Delli, VMware’i, F-Secure jt globaalsete tehnoloogiaettevõtete pika-ajaline sertifitseeritud partner ning on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa®Alliance liige. Meedia- ja televisiooniteenuste osutamisel teeb Levikom strateegilist koostööd Viasati, Baltikumi suurima kanalilevitaja Wide Media ja teiste sisuteenuste tootjate ja esindajatega

 

 

 

Uudise väljastas Nordic Automation Systems.