Toimumise aeg: N ja R kell 16.30-19.45 (korraga 4 ak. tundi)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: elektroonikatööstuses töötavad/ tööd otsivad mittepiisava kvalifikatsiooni ning erialase hariduseta inimesed, kes vajavad oma kvalifikatsiooni tõstmist. Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Maht: 60 tundi

Õpiväljund:
Kursuse läbinu:
• teab komponentide tööpõhimõtteid ja funktsionaalsust
• tunneb komponentide eripärasid ning materjalidest tulenevaid käsitlusnõudeid
• oskab eristada erinevaid elektroonika komponente
• tunneb nende markeeringuid
• teab nende põhilisi elektrilisi parameetreid
• oskab vältida ohtusid komponentide võimalikeks kahjustamisteks nende käsitlemisel

Koolituse teemad:
1. Sissejuhatus elektroonika komponentide koolitusele 6 tundi
2. Elektroonika komponentide funktsionaalsus, liigid ja liigituse põhimõtted 6 tundi
3. Erinevad mikroskeemid, nende liigitus 6 tundi
4. Induktiivkomponendid 6 tundi
5. Juhtmed, kaablid, siinid, pistikud, klemmid, kontaktid, lülitid, indikaatorid jms. 6 tundi
6. Materjalid elektroonikas 6 tundi
7. Mõõtmised elektroonika komponentidega 6 tundi
8. Markeeringud elektroonika komponentidel (kirjad - tekst, numbrid, värvid, sokeldus, polaarsus) 6 tundi
9. Lihtsaimad testimisvõimalused elektroonikakomponentide kontrolliks 6 tundi
10. Kokkuvõtted, arvestuslik töö läbitud koolitusel omandatud teadmiste kontrolliks 6 tundi

Läbiviija:
Mart Ronk, elektroonikainsener, läbinud kutsepedagoogika kursused TÜ-s, TTÜ magistrikraad, praktiline töökogemus erinevates elektroonika ettevõtetes, kutseõpetaja üle 7 a. PKHK-s ja TTHK-s selle valdkonna ainetes, omab kutseõpetaja kutsetaset 7.

 

Täpsem koolitusprogramm ning registreerumine siin!

Pärnumaa KHK on usaldusväärne koolituspartner ettevõtetele!

 

Uudise väljastas Pärnumaa Kutsehariduskeskus