Eesti Elektroonikatööstuse Liit viis 1.06.2017 – 31.03.2018 EASi ja EU Regionaalarengu Fondi toetusel läbi projekti „Elektroonikatööstuse tootearendus rahvusvaheliste tootmisstandardite abil“. Projekti raames uuriti muu hulgas IPC standardite kasutamist elektroonikaarendus- ja tootmisettevõtetes,  elektroonikaettevõtted said osaleda mitmel ümarlaual, seminaril ja koolitusel ning eesti keelde tõlgiti ja trükiti esmakordselt ühtne tööstusstandard J-STD-001. Standard on laialt kasutusel üle kogu maailma ning aitab kaasa nii tootmisprotsesside tõhustamisele kui ettevõtete suhtlusele klientide ja tarnijatega. Eestikeelset standardit saab osta Elektroonikatööstuse Liidust. Liidu kodulehel on tasuta kättesaadav ka projekti raames valminud Elektroonika tootearenduse inglise-eesti baassõnastik.

Oma kogemusi standardite kasutamisest tootearenduses ja tootmises jagasid mitmed liidu liikmesettevõtted.

 

 

 

Elektroonikatööstuse tootearendus rahvusvaheliste tootmisstandardite abil