Alanud on registreerumine Tallinna Polütehnikumis toimuvatele tasuta IPC sertifitseerimiskoolitustele.
 
Kõik kursuse edukalt läbinud saavad tööstuse poolt laialt tunnustatud IPC spetsialisti sertifikaadi.
 
Koolitused toimuvad ainult rühma täitumisel.
 
Standardi IPC-A-600 koolitus, 35 akad. tundi
4. – 6. veebruar, iga päev kell 9.00 – 16.00
Eestikeelne koolitus toimub versiooni J alusel. Standard IPC-A-600J ja eksamiküsimused on ingliskeelsed.
 
Standardi IPC-A-600 koolitus, 35 akad. tundi
11. – 13. veebruar, iga päev kell 9.00 – 16.00
Venekeelne koolitus toimub versiooni H alusel. Standard IPC-A-600H ja eksamiküsimused on venekeelsed.

Standardi IPC-A-610 koolitus, 35 akad. tundi
18. – 21. veebruar, iga päev kell 9.00 – 16.00
Eestikeelne koolitus toimub versiooni G alusel. Standard IPC-A-610G ja eksamiküsimused on eestikeelsed.
 
Standardi IPC-A-610 koolitus, 35 akad. tundi
25. – 28. veebruar, iga päev kell 9.00 – 16.00
Venekeelne koolitus toimub versiooni E alusel. Standard IPC-A-610E ja eksamiküsimused on venekeelsed.
 
Standardi IPC-A-620 koolitus, 45 akad. tundi
4. – 7. märts, iga päev kell 9.00 – 16.00
Eestikeelne koolitus toimub versiooni B alusel. Standard IPC-A-620B ja eksamiküsimused on eestikeelsed.
 
Standardi J-STD-001 koolitus, 60 akad. tundi
18. – 22. märts, iga päev kell 9.00 – 16.00
Eestikeelne koolitus toimub versiooni G alusel. Standard J-STD-001G ja eksamiküsimused on eestikeelsed.
 
Standardi J-STD-001 koolitus, 60 akad. tundi
25. – 29. märts, iga päev kell 9.00 – 16.00
Venekeelne koolitus toimub versiooni E alusel. Standard J-STD-001E ja eksamiküsimused on venekeelsed.
 
Standardi IPC-7711/21 koolitus, 60 akad tundi
1. – 5. aprill, iga päev kell 9.00 – 16.00
Eestikeelne koolitus toimub versiooni C alusel. Standard IPC-7711/21C ja eksamiküsimused on ingliskeelsed.
 
Standardi IPC-7711/21 koolitus, 60 akad tundi
8. – 12. aprill, iga päev kell 9.00 – 16.00
Venekeelne koolitus toimub versiooni B alusel. Standard IPC-7711/21B ja eksamiküsimused on venekeelsed.
 
Standardi J-STD-001 kosmosetehnika nõuded, 20 akad. tundiUUS!
15. – 16. aprill, iga päev kell 9.00 – 16.00
Eestikeelne koolitus toimub versiooni GS alusel. Standard J-STD-001GS ja eksamiküsimused on inglisekeelsed.
Nõutud on kehtiva J-STD-001G sertifikaadi olemasolu!
 
Standardi IPC-A-620 koolitus, 45 akad. tundi
6. – 9. mai, iga päev kell 9.00 – 16.00
Venekeelne koolitus toimub versiooni B alusel. Standard IPC-A-620B ja eksamiküsimused on ingliskeelsed.
 
Standardi IPC-A-610 koolitus, 35 akad. tundi
16. – 19. september, iga päev kell 9.00 – 16.00
Venekeelne koolitus toimub versiooni E alusel. Standard IPC-A-610E ja eksamiküsimused on venekeelsed.
 
Standardi J-STD-001 koolitus, 60 akad. tundi
23. – 27. september, iga päev kell 9.00 – 16.00
Eestikeelne koolitus toimub versiooni G alusel. Standard J-STD-001G ja eksamiküsimused on eestikeelsed.
 
Standardi IPC-A-620 koolitus, 45 akad. tundi
30. september – 4. oktoober, iga päev kell 9.00 – 16.00
Venekeelne koolitus toimub versiooni B alusel. Standard IPC-A-620B ja eksamiküsimused on ingliskeelsed.
 
Standardi IPC-A-620 koolitus, 45 akad. tundi
7. – 10. oktoober, iga päev kell 9.00 – 16.00
Eestikeelne koolitus toimub versiooni B alusel. Standard IPC-A-620B ja eksamiküsimused on eestikeelsed.
 
Kursuste sihtrühm:
· erialase hariduseta täiskasvanud
· keskhariduseta täiskasvanud
· aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.
 
Kõik osaleda soovijat peavad kursusele registreerumiseks saatma isiklikult avalduse, mis sisaldab motivatsioonikirja „Miks ma soovin sellel koolitusel osaleda“. Motivatsioonikirjas tuleb märkida, millisesse sihtrühma kursusel osaleja kuulub.
 
Avaldus kursusele registreerimiseks:
docx-formaadis: osaleja avaldus eestikeelne / osaleja avaldus venekeelne
pdf-formaadis: osaleja avaldus eestikeelne / osaleja avaldus venekeelne
Avalduse palume saata e-posti aadressile ipc@tptlive.ee või posti teel: Tallinna Polütehnikum, Pärnu mnt. 57, 10135 Tallinn.
 
Koolituse/standardite sisu puudutavate küsimuste korral on kontaktisikuks Andres Ojalill (andres.ojalill@tptlive.ee, +372 56707246).
 
Lugupidamisega,
 
Tallinna Polütehnikum