„Tööta ja õpi!“ programmiga toetab Töötukassa nii tööandjaid oma töötajatele vajalike oskuste õpetamisel kui ka töötajaid oma oskuste täiendamisel tasemeõppes või täienduskoolitustel. Toetame osalemist nendel koolitustel, mis valmistavad ette töötamiseks kutsealadel, kuhu on OSKA tööjõuvajaduse uuringute kohaselt tulevikus rohkem töötajaid vaja ja kus neid juba praegu napib.

Elektroonikatööstuse valdkonnas  toetame elektroonikainseneride ja alates 5.septembrist 2019. elektroonikatehnikute ja elektroonikaseadmete tootmise operaatorite õpet. Tööandjad saavad taotleda koolitustoetust töötajate värbamiseks eelnimetatud ametitesse ja neile vajalike oskuste õpetamiseks. Koolitustoetust töötajate värbamiseks saavad taotleda tööandjad, kes on avaldanud Töötukassa portaalis vastava tööpakkumise, kuid pole siiski vajalike oskustega inimesi leidnud.

Koolitustoetust on võimalik taotleda ka töötajate eesti keele oskuse arendamiseks ja töötajate oskuste täiendamiseks seoses ettevõttes toimuvate muutustega, näiteks majandustegevuse ümberkorraldamisel, uue tehnoloogia kasutuselevõtmisel või kvalifikatsiooninõuete uuenemisel.

Lisaks toetab töötukassa töötajaid tasemeõppesse asumisel või täienduskoolitusel osalemisel, sh õppekavadel, mis valmistavad ette või annavad täiendavad teadmised töötamaks  elektroonikainseneri, elektroonikatehniku või elektroonikaseadmete tootmise operaatorina.

Täpsemad tingimused  ja taotluse vormid koolitustoetuse taotlemiseks leiate töötukassa kodulehelt. Töötukassa võimaluste tutvustamiseks uue töötaja väljaõpetamiseks „Tööta ja õpi!“ toel, saavad ettevõttele abiks tulla töötukassa tööandjate konsultandid.

 

Sisukat koostööd soovides,

Teie partner – Eesti Töötukassa