Suveprogramm mõeldud kõigile, kel soovi ja tahet ennast erialaselt täiendada või avardada silmaringi.


Suveülikool „Keha ja vaim“ ootab õppima

 

Õppida on võimalik näiteks kursustel Kommunikatsioon inimeste käitumis- ja mõtlemisharjumuste muutmisel“, Vaimuväärtuste psühholoogia“, Kaalujälgimise psüühilised mehhanismid ja kuidas need enda kasuks tööle panna“. Teadmisi saab omandada kokku 31 kursusel, mis toimuvad Tallinnas, Tartus, Viljandimaal, Narvas ja Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal ning Pärnus.
Suveülikooli kõik kursused leiate aadressilt
www.ut.ee/suveulikool.

Suviseid täiendusõppekursusi viivad läbi oma ala tunnustatud õppejõud ja pikaajalise kogemusega praktikud.

Suveülikoolis osalejad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse koos hinnetelehega.

Täiendusõppes kogutud ainepunkte on võimalik kasutada tasemeõppe õppekavade täitmisel sobiva õppeaine olemasolul kõrgkoolis.

Õppimise protsess ei pea olema range ja pingeline. Suveülikooli teeb eriliseks vaba ja sundimatu õhkkond. Omaette väärtus on rahulik ja suvine ülikoolilinn. Tulge ja muutke oma suvi tegusaks ja sisukaks.

Soovitame toimuvatest kursustest (enam infot pealkirjale klikkides)

 

TALLINNAS
Kommunikatsioon inimeste käitumis- ja mõtlemisharjumuste muutmisel, Triin Vihalemm, 18.08
Õpitakse planeerima ja korraldama kampaaniaid, projekte ja programme, mis püüavad sihtrühmi panna teistmoodi mõtlema ja tegutsema (tervislikumalt, loodustsäästvamalt, erisuste suhtes sallivamalt jne).

 

TARTUS
Tennisekool, Mart Polakene, treeningud erinevates gruppides 2.06-31.07
Omandatakse tennise mänguteooria ja -praktika.

Vaimuväärtuste psühholoogia, Tõnu Lehtsaar, 4.08
Käsitletakse vaimsete väärtuste olulisust isiksuse omadusena ja inimestevahelises suhtlemises.

Ametliku kirja koostamine vene keeles, Oksana Palikova, 18.08
Tutvutakse venekeelse ametliku kirja koostamise etiketiga, õpitakse koostama venekeelset CV-d ja motivatsioonikirja.

Ametikirja koostamine inglise keeles, Ele Sepp, 19.08
Jagatakse teavet ingliskeelsete ametikirjade koostamise ja vormistamise ning õige stiili valiku (ametlik, mitteametlik) kohta.

Kaalujälgimise psüühilised mehhanismid ja kuidas need enda kasuks tööle panna, Uku Vainik, Jorgen Matsi, 19.08
Teadvustatakse hetketeadmisi söömise ning kaaluregulatsiooni psühholoogiast.

Kuidas parandada töövõimet ja tugevdada tervist treeningu ja toidulisandite abil?, Vahur Ööpik, 22.08
Selgitatakse treeningu kontekstis, kuidas erinevad toidulisandid inimese organismis toimivad.

Ametikirja koostamine eesti keeles, Anne Jänese, 25.08
Jagatakse teavet ametikirja koostamise, vormistamise ja ametialase kirjavahetuse etiketi kohta, juhindudes eesti ortograafiast ja keelenõuande soovitustest.

Ametliku kirja koostamine saksa keeles, Niina Lepa, 26.08
Tutvutakse saksakeelse ametliku kirja koostamise etiketiga, õpitakse koostama saksakeelset CV-d ja motivatsioonikirja.

 

NARVAS
Sisemise hääle mõistmise ja taltsutama õppimise töötuba, Elen Elbra, 5.06
Õpetatakse osalejaid oma sisemist häält mõistma ja taltsutama.

Konfliktide juhtimine (vene keeles), Natalja Zorina, 8.07
Antakse osalejatele praktiline võimalus analüüsida oma käitumist konfliktisituatsioonides.

Viha juhtimine (vene keeles), Tatjana Sile, 22. ja 24.07
Antakse osalejatele ettekujutus vihahoogude tekkemehhanismist ning viha ületamise meetoditest.

 

PÄRNUS
Praktiliste ajakirjanduslike oskuste videotreening, Maarja Lõhmus, 18.-19.08
Eesmärgiks on osalejate avalikkuses esinemise kvaliteedi parandamine, Eesti avalikkuses esinevate inimeste ringi laiendamine, avaliku esinemise toetamine.

 

Enam infot 737 5560, taiendusope@ut.ee

Tule Suveülikooli!