Tallinna Polütehnikum annab teada, et valminud on esimene ametlik eestikeelne tõlge IPC standardist IPC-A-610E "Elektroonikakoostude vastavusnõuded".

 

SA Innove korraldatud riigihanke nr. 149785 "Eesti keelde tõlgitud ja Eesti oludele kohandatud standardite Standard IPC-A-610E ja Standard IPC/WHMA-A-620B ostmine" raames on eesti keelde tõlgitud ja kohandatud käsiraamat IPC-A-610 „Elektroonikakoostude vastavusnõuded". USA-s Illinoisis asuva IPC keskuse poolt trükitud raamatu tiraaž on 300 eksemplari ning need on saabunud Eestisse ning SA Innove poolt jaotatud Eesti kutsekoolidele tasuta kasutamiseks. Käsiraamatu tõlge ja Eesti oludele kohandamine valmis „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” ja sellest tuleneva rakenduskava „Inimressursi arendamine” alusel prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine” programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013” raames.

 

Käsiraamatu tõlkis Tallinna Polütehnikumi töörühm koosseisus Andres Ojalill, Kalle Sammal, Ivar Kaljula, Mihkel Viskus ja Kalmer Kand.

 

Sama riigihanke raames on ilmumas ka teine eesti keelde tõlgitud ja eesti oludele kohandatud käsiraamat "IPC/WHMA-A-620B Juhtme- ja kaablikoostude vastavusnõuded", mis valmib ja jõuab Eesti kutsekoolidesse veel käesoleva aasta lõpuks.

 

610E EE kaas

 

Tallinna Polütehnikum

Andres Ojalill

Ojalill koolitaja