Ilmunud on uued versioonid IPC standarditest IPC-A-610 ja J-STD-001

 

Kaht juhtivat elektroonikakoostamise aluseks olevat standardit on oluliselt täiendatud

 

 • Lisatud on nõuded kahele pindliite väljaviigule
 • oLõigatud/I-kujulised väljaviigud – joodist sisaldavad väljaviigud
 • oP-kujulised väljaviigud (P-ühendused)
 • Muudetud on metalliseeritud augu vertikaalse joodisega täituvuse nõudeid klassis 2
 • Muudetud on maatriksväljaviikudega jootepalidega pindliitekomponentide (BGA) jootepallide tühimike nõudeid
 • Muudetud on räbusti aktiivsuse nõudeid klassis 2
 • Selleks, et standard oleks lihtsalt loetav ja arusaadav, on parandatud keelekasutust paljudes erinevates peatükkides
 • Muudetud on pindliitekomponentide joodete nõudeid
 • Laiendatud on kattelakkide peatükki
 • Standardi sisu paremaks mõistmiseks on lisatud uusi fotosid
 • Lihtsustatud on British Imperial mõõtühikute süsteemi loetavust
 • IPC standardi J-STD-001 täiendatud lisad sisaldavad juhiseid jootmiseks kasutatavatele tööriistadele ja seadmetele ning objektiivseid tõendeid materjalide kokkusobivusele

 

IPC-A-610, versioon F – Elektroonikakoostude vastavusnõuded on standard, mille alusel hinnatakse elektroonikakoostude vastavust peale koostamisprotsessi lõppu.

 

J-STD-001, versioon F – Joodetud elektri- ja elektroonikakoostude nõuded on ainus ülemaailmselt tunnustatud jooteprotsesse ja -materjale sisaldav tööstuse konsensusstandard.

 

NB! Traditsiooniliselt veebist tasuta allalaetava dokumendi (001/610E to F redline document), kus on toodud muudatused versioonide E ja F vahel, saavad kõik sertifitseeritud koolitajad (CIT) soovi korral enda koolitajatelt (MIT) või enda viimase sertifikaadi järgsest koolituskeskusest. Seda dokument ei ole müümiseks, see on mõeldud nõuetekohaseks tasuta levitamiseks IPC võrgustiku sees.


Tallinna Polütehnikum

Andres Ojalill


Ojalill koolitaja