Eesti Elektroonikatööstuse Liidu arendusnõunikuna asus tööle Aivar Usk

Meil on hea meel teatada, et Eesti Elektroonikatööstuse Liidu arendusnõunikuna alustas tööd Aivar Usk, kes hakkab tegelema meie liidu ja liikmete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni alase võimekuse ja teadlikkuse tõstmisega.

Tallinna Tehnikaülikoolis omandatud elektroonikainseneri ja võrgukesksete mõõtesüsteemide valdkonnas kaitstud tehnikateaduste magistri kraadidega Aivar Uskil on pikaajaline kogemus elektroonikaseadmete ja -süsteemide arenduse, tootmise ja müügi juhtimise alal. Üle kümne aasta Tehnikaülikoolis ja Stockholmi Kuninglikus Tehnoloogiainstituudis erinevate akadeemiliste ülesannete täitmise järel ühines Aivar teadus- ja arendusettevõtte Cybernetica AS meeskonnaga, kus ta juhtis originaalsete meresõiduohutuse infrastrukuuri- ja telemaatikalahenduste arenduse ja tarnega tegelevat ärisuunda (Navigatsioonisüsteemide osakond, endine EKTA). Aastaid Rahvusvahelise Meremärkide ja Tuletornide Administratsioonide Liidu (IALA) tehnilise eksperdina tegutsedes rahvusvahelise tuntuse saavutanud ärisuuna müügi järel Kanada börsifirmale jätkas Aivar tööd müügijuhina selle baasil moodustatud ettevõttes Sabik OÜ.

Arendusnõunikuna nõustab Aivar Eesti Elektroonikatööstuse Liitu teadus- ja arendustegevust puudutavates küsimustes, korraldab sektorite ülest ja rahvusvahelist koostööd ning toetab valdkonna ettevõtteid teadus- ja arendustegevuste elluviimisel.

Uus arendusnõunik võtab kõigi liidu liikmetega peatselt ühendust, et paremini mõista iga ettevõtte ootusi ning vajadusi teadus- ja arendusalaseks koostööks.

 

Arendusnõunike palkamine ettevõtlusliitudesse sai võimalikuks SA Eesti Teadusagentuur Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava programmi (RITA) tegevuse 7 raames.

 

Eesti Elektroonikatööstuse Liidu arendusnõunikuna asus tööle Aivar Usk

 

 

 

Uudise väljastas Eesti Elektroonikatööstuse Liit