Eesti Elektroonikatööstuse Liitu kuuluv Eliko Tehnoloogia Arenduskeskus teatas täna, 28. mail et sõlmis kokkuleppe Ericssoni Industry 4.0 partnerlusprogrammis osalemiseks. Eliko on selles ülemaailmses tööstusvaldkonna partnerlusvõrgustikus esimene Eesti ettevõte.

Eliko juhi Indrek Ruiso sõnul on neil hea meel osaleda partnerina Ericssoni Industry 4.0 programmis. „Ericssoni Industry 4.0 programm on suurepärane võimalus tutvustada meie täpset ja töökindlat reaalajas asukoha määramise tehnoloogiat uutele ettevõtetele. See toetab ka meie sihti pürgida Euroopa juhtivaks riist-ja tarkvaraarendajaks täppispositsioneerimise valdkonnas,“ ütles Ruiso. 

„Ericssoni eravõrkudel põhinevate mobiilsidelahenduste kasutuselevõtuga saab Eliko pakkuda tööstusklientidele tootlikkust suurendavat lahendust,“ ütles Ericssoni eravõrkude juht Thomas Noren. „Ericssoni Industry 4.0 partnerlusprogrammi liikmena on Eliko valmis pakkuma klientidele pöördelist võimalust oma äritulemuste parandamiseks.“

Ruiso lisas, et Eliko meeskond näeb üle maailma üha rohkem tootmisettevõtjaid, kes säärasest tehnoloogiast võidavad. „Tehased ja laohooned on nagu inimestest ja masinatest koosnevad mesilastarud, kus on sadu ja tuhandeid liikuvaid osi. Sul on selles keskkonnas palju lihtsam tööde tõhusust ja ohutust parandada, kui võtad klapid silmadelt, et näha reaalajas ülevaadet kõikidest vajalikest tootmisega seotud toimingutest. Seda meie lahendus võimaldabki.“

Ericssoni Industry 4.0 partnerlusprogramm on kasvumootoriks ettevõtetele, kes selle ökosüsteemi raames oma tehnikaseadmeid ja tarkvaralahendusi pakuvad. Programm koondab ja tunnustab tööstusklientidele vajalikke ettevõtteid, kes aitavad luua protsesside digitaliseerimisel ja automatiseerimisel hea investeeringutasuvusega terviklikud lahendused.

Tööstuskeskkondade jaoks loodud Ericsson Industry Connect on privaatne traadita mobiilsidevõrk, mis tagab turvalise ja töökindla andmesideühenduse, madala latentsusaja ning väga tõhusa läbilaskevõime. Selle võrguühenduse lahenduse kasutamine võimaldab ettevõtetel jälgida 4G/LTE (peagi ka 5G) võrgu abil kõiki ühendatud masinaid, protsesse ja andmeid.

Ericssoni eravõrgud on töökindlad ja hea läbilaskevõimega ning tagavad turvalise andmesideühenduse, et rahuldada aina kasvavad ärilised nõudmised. Lahendus võimaldab tööstusettevõtjatel võrku liita mitmesuguseid seadmeid.

Ruiso selgitas, et ehkki mobiilivõrk suudab seadme asukoha määrata 5–10 meetri täpsusega, on digitaliseerimisel kasvanud vajadus suurema täpsuse järele, ja siin tulebki appi Eliko lahendus. „Lisades mobiilsidele ülilairibavõrgu, saavad ettevõtted määrata esemete, sõidukite ja inimeste asukoha sentimeetrite täpsusega. Olenevalt vajadusest ja keskkonnast pakub Eliko lahendus asukoha määramisel 5-30 cm-st täpsust,“ sõnas Ruiso. Eliko eesmärk on tagada tööstusettevõtetele protsesside digiteerimisel kvaliteetsed asukohaandmed toimingute läbipaistvuse, tõhususe ja turvalisuse suurendamiseks.

Eliko
Eliko panustab Industry 4.0 tööstusrevolutsiooni unikaalse ülilairibal (UWB – Ultra Wideband) põhineva täpse ja töökindla reaalajas asukoha määramise tehnoloogiaga (RTLS – Real-time Location System). Eliko KIO RTLS lahendus võimaldab saada tööliste, tõstukite ja toormaterjaliga seotud toimingutest täpset ülevaadet kogu tööstuse väärtusahela ulatuses. See teeb vajalikud protsessid selgelt jälgitavaks, et toetada reaalajas otsuste tegemist kvaliteedi, tõhususe ja ohutuse parandamiseks laohoonetes ja tehastes. Eliko lahendust tunnustavad tööstusinnovatsiooni eestvedajad, nagu Ericsson, Bosch, SKF, e-Infochips jt. Ettevõte asutati Tallinna Tehnikaülikooli, EAS-i ja tarkvaraettevõtetega koostöös 2004. aastal, tegeledes teadus- ja arendustegevusega asjade interneti, targa linna, meditsiinitehnoloogia ja täppispositsioneerimise valdkonnas. Eliko seadmed on kasutusel eri valdkondades kõikjal maailmas.

Ericsson
Ericsson annab sideteenuse osutajatele võimaluse ühenduvusest täit kasu lõigata. Ettevõtte portfell hõlmab võrke, digiteenuseid, hallatud teenuseid ja tärkavaid ettevõtlusvõimalusi ning on loodud selleks, et toetada klientide digiteerimist, tõhususe parandamise ja uute tuluvoogude leidmist. Ericssoni investeeringud innovatsiooni valdkonnas on toonud kommunikatsioonitehnoloogia ja mobiilse lairibaühenduse miljardite inimesteni kogu maailmas. Ericssoni aktsiad on noteeritud Nasdaqi Stockholmi ja Nasdaqi New Yorgi börsil.  

Lisateave veebis:
https://www.ericsson.com/industry4.0
https://www.ericsson.com/en/internet-of-things/industry4-0/solutions
https://www.ericsson.com/en/internet-of-things/industry4-0/partners 
https://www.eliko.ee/products/kio-rtls/