Valitsus kiitis eelmisel nädalal heaks teaduspoliitika komisjoni uue koosseisu, kuhu kuulub tööstuse esindajana Eesti Elektroonikatööstuse Liidu arendusnõunik Aivar Usk.

Aivar Usk Eesti Elektroonikatööstuse Liidu volikogu esimehe Otto Pukki sõnul on tervitatav, et riik kaasab teaduspoliitika arendamisse tööstuse esindajaid. “Eesti tööstus annab riigi SKPst ja ekspordist märkimisväärse osa. Tööstusliitude ühise esindaja kaasamine teaduspoliitika komisjoni on tööstuse poolt vaadatuna kahtlemata samm õiges suunas,” sõnas Pukk. “Aivar Usk kui liidu arendusnõunik, kes tegeleb muuhulgas nii liidu kui ka valdkonna ettevõtete teadus- ja arendustegevuste alase nõustamisega, suudab kindlasti tööstuse huve hästi esindada.”

Aivar Uski sõnul on valiku tegemisel just arendusnõunike seast oma loogika. “Liidu arendusnõunikuna saan komisjoni kaasa tuua mitmete erinevate ettevõtete vaate. Loodetavasti järgneb tööstusliitude esindajate kaasamine ka uue teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse strateegia (TAIE) juhtkomisjoni. Eesti pikaajaline edukus maailmas on kahtlemata seotud meie võimekusega kehtestada end ka tunnustatud tööstusriigina, milleks TAIE paistab varasematest strateegiatest selgemalt sõnastatud tuge pakkuvat. Loodan tihedas koostöös meie tööstusliitude arendusnõunike võrgustikuga sellele jõudumööda kaasa aidata,” ütles Usk.

Aivar Uskil on pikaajalised töökogemused elektroonika valdkonnas nii ülikoolidest kui ka ettevõtlusest. Ta on töötanud üle kümne aasta Tallinna Tehnikaülikoolis erinevatel akadeemilistel ametikohtadel, tehes tihedat koostööd Stockholmi Kuningliku Tehnoloogiainstituudiga, sh Tallinna Tehnikaülikooli Elektroonika Kompetentsuskeskuse juhatajana. Lisaks on ta töötanud teadus- ja arendusettevõtte Cybernetica AS juhatuse liikmena ning selle navigatsioonisüsteemide ärisuuna baasil moodustatud, meresõiduohutuse infrastruktuuri jaoks elektroonikaseadmeid ja -süsteeme arendavas ja tootvas ettevõttes Sabik OÜ. Aivar Uskil on lisaks elektroonikainseneri diplomile ka tehnikateaduste magistri teaduskraad Tallinna Tehnikaülikoolist. Eesti Elektroonikatööstuse arendusnõunikuna on ta ametis alates tänavu jaanuarist.

Komisjon nõustab haridus- ja teadusministrit teadus- ja arendusnõukogule arutamiseks esitatavate teemade ettevalmistamisel ning nõukogult antud ülesannete täitmisel. Lisaks teeb komisjon ettepanekuid Eesti teaduspoliitika kujundamiseks, teadus- ja arendusasutuste finantseerimise põhimõtete ja strateegia kujundamiseks; koostöös innovatsioonipoliitika komisjoniga antakse nõu Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegiliste arengukavade kohta ja täidetakse muid ülesandeid.

Teaduspoliitika komisjonis on esindatud ministeeriumid, riigikantselei, olulised teadus- ja innovatsioonivaldkonna rakendusasutused, teadlaste ning teadusasutuste esindusorganisatsioonid, suuremad ülikoolid, ministeeriumite teadusnõunikud ja erialaliidud. Komisjoni juhib haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Komisjoni aseesimees on haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler Indrek Reimand. Lisaks Aivar Uskile kuuuvad komisjoni Ülle Jaakma, Jüri Jõema, Andre Veskioja, Jaanus Karv, Henry Kattago, Andres Koppel, Innar Liiv, Viljar Lubi, Ülo Niinemets, Peeter Raudsepp, Erle Rikmann, Marek Tamm, Urmas Varblane, Kristjan Vassil, Renno Veinthal ja Mart Kalm.