Täna saatsid Eesti Elektroonikatööstuse Liit, Eesti Elektritööstuse Liit, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Eesti Keemiatööstuse Liit, Eesti Masinatööstuse Liit ning Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit Riigikogu kultuurikomisjonile avaliku ühispöördumise Eesti Teadus- ja Tehnikakeskuse Nobel rajamise toetamiseks.

Pöördumise täistekst: 

Austatud Riigikogu liikmed!

Avaldame toetust Riigikogu kultuurikomisjonile riiklikult tähtsate kultuuriehitiste nimetamiseks esitatud projektile Eesti Teadus- ja Tehnikakeskus Nobel, mis aitab kaasa riigi arengu strateegiliste võtmevaldkondade arendamiseks püstitatud eesmärkide täitmisele.

Eestis süveneb aasta-aastalt tehnikavaldkonna spetsialistide - inseneride, tehnoloogide jt - nappus, mis pärsib majanduskasvu. Ettevõtjad, erialaliidud ja tööandjad tõdevad, et ettevõtete järelkasvuprogrammid ei taga valdkonna konkurentsivõimet.

Uued visioonidokumendid - „Eesti 2035“, “Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021-2035” ja “Eesti haridusvaldkonna arengukava 2021-2035” - fikseerivad valdkondlikud eesmärgid. Vaatamata strateegiatele ei ole siiski ühtset mõistmist tööturul osalejate rollist ning haridusasutuste vastutusest oskuste arendamisel.

Eesti Teadus- ja Tehnikakeskus Nobel viib kokku noored tööandjatega ning loob aluse intellektuaalse vara kasutamiseks oma riigi hüvanguks.

Eesti laste teadmised loodusainetes on väga head, ometi ei näe õpilased end tulevikus töötamas teadlase või insenerina. Seetõttu on oluline terviklikum ja avaram vaade valdkonna populariseerimisel. Eesti Teadus- ja Tehnikakeskus Nobel on kavandatud keskkonnana, kus kohtuvad kooliõpilased teadlaste ja inseneridega, kus kuvatakse tehnikakultuuri järjepidevust. Ekspositsiooni ja tegevuste kaudu tutvustatakse noortele Eesti edulugusid, inspireerides sellega valima tehnika ja tehnoloogia valdkonna erialasid. Eesmärk on näidata, et Eestis on võimalik teha arendusi, mis mõjutavad maailma ning on võimalus eneseteostuseks nimetatud valdkonnas.

Eesti Teadus- ja Tehnikakeskus Nobel esitleb Eesti ettevõtete toodangut laiemale avalikkusele, aidates kaasa Eesti ettevõtjate innovatsioonitegevusele ja ekspordi kasvule. Samuti kogub, säilitab ja tutvustab Eesti Teadus- ja Tehnikakeskus Nobel Eesti inseneeria ja tehnilise mõtte arengut kajastavat pärandit, mis keskse mäluasutuse puudumise tõttu on süsteemselt kogumata ja halvasti säilinud. Keskus aitab luua ja teadvustada Eesti tehnikateaduse- ja tehnoloogiavaldkonna identiteeti.

Teadlaste, inseneride ja ettevõtjate koostöö on innovatsiooni eeldus ning jätkusuutliku riigi garantii. Tehnikavaldkond on teaduses, majanduses ja ühiskonnas tervikuna osa kultuurist, mida on vaja samuti kaitsta ja hoida.

Eesti Elektritööstuse Liit (17 liikmesettevõtet)
Eesti Elektroonikatööstuse Liit (73 liikmesettevõtet)
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (102 liikmesettevõtet)
Eesti Keemiatööstuse Liit (56 liikmesettevõtet)
Eesti Masinatööstuse Liit (136 liikmesettevõtet)
Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit (37 liikmesettevõtet)