Elektroonika tootmisvaldkonna inglise-eesti baassõnastik

Acceptable Aktsepteeritav
Acceptance Criteria Vastavuse nõuded
Adhesive Liim
Adhesive Bonding Komponendi liimimine
Adhesive Bonding – Elevated Components Liimkinnitus – Tõstetud komponendid
Adhesive Bonding – Nonelevated Components Liimkinnitus – Trükkplaadile toetuvad komponendid
Adhesives Liimid
After Soldering Peale jootmist
Alignment Joondumine
Allowable Strand Damage Juhtme kiudude lubatud vigastused
American National Standards Institute (ANSI) American National Standards Institute (ANSI)
Applicable Documents Rakendatavad dokumendid
Approach To This Document Standardi kasutamine
ASTM American Society for Testing and Materials (ASTM)
Attached Lead Kinnitamine
Attachment Kinnitumine
AWG 30 and Smaller Diameter Wires AWG 30 ja peenemad juhtmed
Axial Leaded – Horizontal Aksiaalväljaviigud – Horisontaalne paigaldamine
Axial Leaded – Vertical Aksiaalväljaviigud – Vertikaalne paigaldamine
Axial Leads – Horizontal Aksiaalväljaviikudega komponent – Horisontaalne paigaldamine
Axial Leads – Vertical Aksiaalväljaviikudega komponent – Vertikaalne paigaldamine
Backplane Connector Pins Piikpistikud
Bar Coding Vöötkood
Barrel splice Torujätk
Bend Radius Painderaadius
Bending and Deformation Painutamine ja deformatsioon
Bends Painded
Bifurcated terminal Kahvelklemm
Bifurcated Terminal Lead/Wire Placement – Bottom Route Väljaviigu/juhtme asetus kahvelklemmil – Altühendus
Bifurcated Terminal Lead/Wire Placement – Side Route Väljaviigu/juhe asetus kahvelklemmil – küljelt ühendus
Birdcaged Wire Kiudude eraldumine (linnupuuriefekt)
Blistering and Delamination Mõhn ja delaminatsioon
Blow Through Läbivalgumine
Board in Board Plaat plaadil
Board Orientation Trükkplaadi orientatsioon
Bonding Liimimine
Bottom Termination Components (BTC) Komponendid väljaviikudega ainult korpuse alumisel küljel (BTC)
Bow and Twist Kaardumine ja väändumine
Braid Sukk
Braided Sukaga kaetud
Breakdown Kahjustus
Breakout Hargnemine
Breakout Length Haru pikkus
Breakout Measurement Points Haru pikkuse mõõtepunktid
Bridging Jootesillad
Broom Stitching Harjasköide
Burns Põletused
Butt/I Connections Lõigatud/I-kujulised väljaviigud
Cable/Wire Harness Protective Coverings Juhtmekoostude kaitsekatted
Cable/Wire Length Measurement Tolerance Kaabli/juhtme pikkuse tolerantsid
Calibration Kalibreerimine
Carrier Cutoff Tab Lõikesaba
Castellated Terminations Süvistatud väljaviigud
Center Conductor Pin Keskkontakt
Center Conductor Solder Sisemise soone jootmine
Center Conductor Termination Sisemise soone otsastamine
Center Pin Keskkontakt
Ceramic Chip Capacitors Keraamilised pindliitekondensaatorid
Chip and Cylindrical End Cap Components Ristküliku- või ruudukujulise otsaga ja silindrikujulised pindliitekomponendid
Chip Components – Bottom Only Terminations Pindliitekomponendid – Väljaviiguga ainult alumisel küljel
Chip Resistor Element Pindliitetakistid
Chlorides, Carbonates and White Residues Kloriidid, karbonaadid ja valged jäägid
Clamp Klamber
Clamped Ground Rings Maandusrõngas
Clamping Kinnitamine klambriga
Classes of Product Tooteklass
Classification Klassid
Cleanable Flux Puhastatav räbusti
Cleanliness Puhtus
Clearance Vahemaa
Closed Barrel terminal Suletud pressalaga klemm
CMA Buildup Ristlõikepindala suurendamine
Coated Wire Insulation in Solder Lakkjuhtme isolatsioon jootes
Coaxial and Biaxial Cable Koaksiaal- ja biaksiaalkaabel
Coaxial and Biaxial Shield and Center Conductor Damage Koaksiaal ja biaksiaalkaablite varjestuse ja sisemise soone vigastused
Coaxial Cable Koaksiaalkaabel
Coaxial Connector Koaksiaalpistik
Cold Solder Connection Külmjoode
Cold/Rosin Connection Külmjoode/Vaigune jootekoht
Color Värvus
Combed and Twisted braid Lahtikammitud ja keerutatud varjestussukaga
Combined Conditions Ühendhälbed
Common Ground Point Ühine maanduspunkt
Component Bonding Komponendi liimimine
Component Damage Komponentide vigastused
Component Mounting Komponentide paigaldamine
Component Securing Komponentide kinnitamine
Components with Bottom Thermal Plane Terminations Korpuse alumisel küljel soojustjuhtivat ühenduspinda omavad komponendid
Conditions Not Specified Kirjeldamata olukorrad
Conductive Cases Juhtivad korpused
Conductor Juht
Conductor Brush Juhi ots
Conductor Crimp Juhi pressimine
Conductor Crimp and Bellmouth Juhi pressimine ja suudmed
Conductor Deformation/Birdcaging Juhi deformatsioon (linnupuuriefekt)
Conductors/Lands Voolurajad ja jooteplatsid
Conduit (Shielding) Kõri (varjestamine)
Conformal Coating Kattelakk
Conforming Cable Tinatatud sukaga kaabel
Connection Position Ühenduse asukoht
Connector Alignment Pistikute sobitumine
Connector Damage Pistiku vigastused
Connector Pins Pistikud ja pistikupesad
Connector Position Pistiku asukoht
Connector Skew & Lateral Position Pistikute nihe ja viltusus
Connector Wire Dress Strain/Stress Relief Juhtmete paiknemine pistiku küljes
Connectors Pistikud
Connectors, Handles, Extractors, Latches Pistikud, käepidemed, lahtitõmbesangad, riivid
Contact Kontakt
Contact Retention Verification Klemmi lukustuse kontroll
Contacts Kontaktid
Contamination Reostus, saaste
Continuity Test Minimum Requirements Juhtivuse testi miinimumnõuded
Control Juhtimine
Controlled Split flange Lõhestatud flants
Coplanarity Samatasandilisus
Coverage Katmine
Cracks, Flow Lines, Chill Marks (Knit Lines), or Weld Lines Mõrad, voolamisjooned, õmblused või keevitusjooned
Crimp Pressimine
Crimp Bellmouth Suudmed
Crimp Force Monitoring Pressimise jõu jälgimine
Crimp Height (Dimensional Analysis) Pressitud ala kõrguse test (mõõtmine)
Crimp Height Testing Pressitud ala kõrguse test
Crimp Terminations (Contacts and Lugs) Pressitavad klemmid
Crimp Tool Qualification Pressimise tööriista kontroll
Crimped Ferrule Pressitav hülss
Crimped Splices Pressitavad jätkud
Crimping Pressimine
Criteria Nõuded
Cup terminal Toruklemm
Curing Tahkumine
Cylindrical End Cap Termination Silindrikujulised pindliitekomponendid
Daisy Chain Ahelühendus
Damage Vigastused
Damage in Connection Area Kontaktala vigastused
Damaged Conductors & Terminals Juhtme ja klemmi vigastused
Damaged Insulation Isolatsiooni vigastused
Defect Defekt
Definition of Requirements Nõuete määratlus
Definitions of Molding/Potting Visual Anomalies Surve-/Vormivalu visuaalsete anomaaliate definitsioonid/kirjeldused
Deformation Deformatsioon
Delamination Delaminatsioon
Depanelization Paneeli lahtilõikamine
Dewetting Tagasimärgumine
Dielectric Cleanliness Dielektriku puhtus
Dielectric Cutoff Dielektriku lõikamine
Dielectric Withstanding Voltage (DWV) test Dielektriku pingeläbilöögi (DWV) test
DIP/SIP Devices and Sockets DIP/SIP korpusega komponendid ja pesad
Direct Applied braid Pealekootud sukk
Discoloration Värvuse muutus
Discrete Wire Termination Üksikjuhtmete ühendamine
Discrete Wiring Kruttliide
Disposition Kõrvaldamine (disposition)
Disturbed Solder Häiritud jooteühendus
Double Sided splice Kahesektsiooniline torujätk
Edge Connector Pins Servapistikupesa
Electrical Clearance Juhtidevahelise vahemaa nõuded
Electrical Overstress (EOS) Elektriline ülepinge (EOS)
Electrical Terminal Reference Location Klemmide baaspunktid
Electrical Test Elektriline testimine
Electrical Test Methods Elektrilised testid
Electrical Test Requirements Elektriliste testide nõuded
Electronic Assemblies Elektroonikakoostud
Electronics Industries Alliance Documents Electronics Industries Alliance (EIA) dokumendid
Electrostatic Discharge (ESD) Staatilise elektrilaengu mahalaadimine (ESD)
Electrostatic Discharge (ESD) Protection Kaitse elektrostaatilise laengu mahalaadimise (ESD) eest
Encapsulation Kapseldus
End Connectors Otsapistikud
End Cutting Otsa lõikamine
End Joint Width Otsa joote laius
End Overhang Otsa üleulatumine
End Overlap Otsa ülekate
End Tails, Insulation Wrap Juhtme ots, isoleeritud juhtme mähkimine
EOS/ESD Association Documents EOS/ESD ühingu dokumendid
EOS/ESD Prevention EOS/ESD ennetamine
EOS/ESD Safe Workstation/EPA EOS/ESD kaitstud töökoht/EPA
ESD Association (ESDA) ESD Association (ESDA)
Etched marking Söövitatud markeering
Examples and Illustrations Näited ja joonised
Excess Solder Liigne joodis
Exposed Basis Metal Paljastunud alusmetall
Facilities Töökoht
Field Assembly Koostamise ala
Figures and Illustrations Joonised ja illustratsioonid
Filling Täitumine
Finished Assembly Installation Lõpetatud koostu paigaldus
Fit Sobitumine
Flag Markers Lipukujuline markeering
Flared Flange Lameflants
Flashing Jääkvalu
Flat Gull Wing Leads Lamedad kajakatiiva kujuga väljaviigud
Flat Lug Leads Lindikujulised väljaviigud
Flattened Post Connections Lamendatud postikujuline ühendus
Flattening Lamendamine
Flexible and Rigid-Flex Printed Circuitry Painduvad ja jäik-painduvad trükkplaadid
Flexible Sleeve Painduv katterüü
Flux Räbusti (flux)
Flux Residue Räbustijäägid
Foreword Eessõna
Fractured Solder Mõrad joodises
General Üldine
General Requirements Üldnõuded
Gloves and Finger Cots Kindad ja sõrmekatted
Gold Fingers Kullatud kontaktpinnad
Gold Removal Kulla eemaldamine
Guidelines Juhised
Gull Wing Kajakatiivakujulised väljaviigud
Haloing and Edge Delamination Halo ja servmine delaminatsioon
Handling Considerations Koostude käsitsemine
Handling Electronic Assemblies Elektroonikakoostude käsitsemine
Hard Face – Mating Surface Kõva pinnaga pistik – Esipind
Hardware Kinnitusvahendid
Hardware Installation Kinnitusvahendite paigaldamine
Harness/Cable Electrical Shielding Koostude varjestamine
Heat Shrinkable Solder Devices Joodiserõngaga termokahaneva rüüga jätk
Heatsinks Radiaatorid
High Power components Suure võimsusega komponendid
High Voltage Kõrge pinge
Hole Obstruction Ava ummistamine
Hook splice Konksjätk
Hook Terminal Konksklemm
Horizontal Horisontaalne paigaldamine
Individual Wires Üksikud juhtmed
Inner mold Alusvalu
Insertion Loss Test Sisenemiskao test
Insertion Loss Test Parameters Sisenemiskao testi parameetrid
Inspection Inspektsioon, kontroll
Inspection Conditions Inspektsiooni nõuded
Inspection Methodology Inspektsiooni metoodika
Inspection Window Inspektsiooniaken
Installation of Contacts Kontaktide paigaldamine
Installation of Contacts and Sealing Plugs into Connectors Kontaktide ja juhtpulkade paigaldamine
Installation of Sealing Plugs Juhtpulkade paigaldamine
Insulation Isolatsioon
Insulation Clearance Isolatsiooni vahemaa
Insulation Clearance if No Support Crimp Isolatsiooni vahemaa toe puudumisel
Insulation Crimp Isolatsiooni pressimine
Insulation Damage Isolatsiooni vigastus
Insulation Displacement Connection (IDC) Isolatsioonieemalduseta ühendused (IDC/IDT)
Insulation Opening (Window) splice Isolatsiooniaknaga jätk
Insulation Resistance (IR) Isolatsioonitakistuse (IR) test
Insulation Resistance (IR) Test Minimum Requirements Isolatsioonitakistuse (IR) testi miinimumnõuded
Insulation Sleeving Katterüü
Insulation Support Isolatsiooni tugi
Insulation Support Crimp Isolatsiooni toe pressimine
Insulators and Thermal Compounds Isolaatorid ja termopasta
Interfacial Connection without Lead – Vias Trükkplaadi kahe külje vaheline tühi läbiviik – Läbiviik (via)
Interference factors Segavad faktorid
International Electrotechnical Commission Documents International Electrotechnical Commision (IEC) dokumendid
International Organization for Standardization (SO) International Organization for Standardization (SO)
Intersecting Lõikumine
Intrusive Solder Intrusiivjootmine
Inward Formed L-shaped Ribbon Leads Sissepoole painutatud L-kujulised lintväljaviigud
IPC IPC
IPC Documents IPC dokumendid
J Leads J-kujulised väljaviigud
Jacket and Tip Installation Kaabliisolatsiooni ja keskkontakti paigaldamine
Jackpost Kruvimutter
Jackscrews Pistiku kruvi
Joint Industry Documents Joint Industry dokumendid
Joint Industry Standards Joint Industry standardid
Jumper Wires Sildjuhtmed
Labels Sildid
Lacing Lintimine
Laminate Conditions Baaslaminaadi seisukord
Land Area Coverage Jooteplatsi märgumine
Lands Trükkplaadi jooteplatsid
Lap splice Küljetsi jätk
Laser marking Laseriga markeering
Leaching Leostumine
Lead Cutting after Soldering Komponendi väljaviikude lõikamine peale jootmist
Lead Forming Komponentide väljaviikude formeerimine
Lead Free Fillet Lift Pliivaba joodise serva kerkimine
Lead Free Hot Tear/Shrink Hole Pliivaba joodise kuumarebend ja kokkutõmme
Lead in Hole Komponendi väljavii augus
Lead to Barrel wetting Väljaviigu ja augu vaheline märgumine
Lead/Wire Bend Väljaviigu/juhtme paine
Lead/Wire Placement Väljaviigu/juhtme asetus
Lead/Wire Placement – Bottom and Top Route Väljaviigu/juhtme asetus – Alt- ja pealtühendus
Lead/Wire Placement – Side Route Väljaviigu/juhtme asetus – Ühendus küljelt
Lead/Wire Placement – Staked Wires Väljaviigu/juhtme asetus – Juhtmete kinnitamine
Leaded/Leadless Devices Väljaviikudega/väljaviikudeta komponendid
Leads Crossing Conductors Vooluradasid ületavad komponendi väljaviigud
Legibility Loetavus
Length Pikkus
Lifted Pads/Lands Irdunud jooteplats
Lighting Valgustatus
Location and Orientation Asukoht ja orientatsioon
Loss of Metallization Metallisatsiooni kaod
Machined Contacts Masinpaigaldatavad klemmid
Magnification Aids Suurenduse kasutamine
Manufacturer (Assembler) Tootja (Koostaja)
Marker Sleeve Markerrüü
Marking Markeering
Marking/Labeling Markeering/Sildid
Mass Termination, Flat Cable Hulgiühendus, Lamekaabel
Material, Components and Equipment Materjalid, komponendid ja töövahendid
Materials Materjalid
Materials and Processes Materjalid ja protsessid
Maximum Fillet Height Maksimaalne joote kõrgus
Maximum Heel Fillet Height Maksimaalne joote kõrgus väljaviigu kannal
Maximum Side Overhang Maksimaalne üleulatumine külgsuunas
Maximum Termination Overhang – Round Solder Land Maksimaalne väljaviigu üleulatumine – ümar jooteplats
Maximum Termination Overhang – Square Solder Land Maksimaalne väljaviigu üleulatumine – kandiline jooteplats
Maximum Toe Overhang Maksimaalne otsa üleulatumine
Measling and Crazing Tähnid ja pragunemine
Measurement Units and Applications Mõõtühikud ja mõõtmine
Measuring Mõõtmine
Measuring Cable Assemblies and Wires Kaablikoostude ja juhtmete pikkuse mõõtmine
Mechanical Damage Mehaaniline vigastus
Mechanical Test Methods Mehaanilised testid
Mechanical Test Requirements Mehaaniliste testide nõuded
Mechanical Tests Mehaaniline testimine
Meniscus (Component) Menisk
Mesh splice Vaheliti jätk
Minimum Bend Radius Requirements Nõuded minimaalsele painderaadiusele
Minimum End Joint Width Minimaalne otsa joote laius
Minimum Fillet Height Minimaalne joote kõrgus
Minimum Heel Fillet Height Minimaalne joote kõrgus väljaviigu kannal
Minimum Side Joint Height Minimaalne joote kõrgus väljaviigu küljel
Minimum Side Joint Length Minimaalne joote pikkus küljel
Minimum Torque Pingutusmoment
Minimum Turns of Bare Wire Minimaalne isolatsioonita juhtme keerdude arv
Mismatch Vormi nihkumine
Modular Connectors (RJ Type) Modulaarpistik (RJ pistik)
Mold Fill Vormi täitumine
Molding Survevalu
Molding/Potting Surve- ja vormivalu
Mounting Clips Paigaldusklambrid
Mounting on Side (Billboarding) Paigaldumine külili (Billboarding)
Mounting Upside Down Paigaldamine ülapoolega alla
No Shield Jumper Wire Ilma sildjuhtmeta
No-Clean Process Mittepuhastatav protsess
No-Clean Process Mittepuhastatav protsess
Nondestructive Tests Mittepurustav testimine
Nonfunctional Land Mittefunktsionaalne jooteplats
Nonwetting Mittemärgumine
Notching Sälkamine
Number of Turns Keerdude arv
Objective Evidence Objektiivsed tõendusmaterjalid
Open Barrel terminal Avatud pressalaga klemm
Order of Precedence Dokumentide tähtsuse järjekord
Orientation Orientatsioon
Outer mold Pealisvalu
Overhang (Extension) Üleulatumine
Package on Package Korpus korpusel
Partially Visible or Hidden Solder Connections Osaliselt või täielikult varjatud jooteühendused
Particulate Matter Saasteained ja -osakesed
Pass Through Connectors Läbivjuhtmega pistikud
Permanency Püsivus
Personnel Proficiency Personali asjatundlikkus
Physical Damage Füüsilised vigastused
Pierced or Perforated Terminal Lead/Wire Placement Väljaviigu/juhtme asetus auguga klemmil
Pierced/Perforated/Punched terminals Auguga klemmid
Pin Holes/Blow Holes Augud jootes
Pin-in-Paste Väljaviik pastas
Placement Asetus
Planar Ground Plane Removal Planaarse maanduskihi eemaldamine
Plating Juhtme pinnakate
Point Tipp
Position Asukoht
Position of Wire Juhtme asend
Postsolder Damage Vigastused peale jootmist
Post-Solder, Postsoldering Peale jootmist
Potting (Thermoset Molding) Vormivalu
Presolder Enne jootmist
Press Fit Pressistuga
Press Fit Pins Pressistuga kontaktid
Prewoven braid Eelkootud sukk
Primary Side Primaarkülg
Printed Circuit Boards and Assemblies Trükkplaadid ja koostud
Printed Wire Board Mount Paigaldamine trükkplaadile
Probe Marks and Other Similar Surface Conditions in Solder Joints Testnõela jäljed ja muud sarnased pinnakahjustused jootekohal
Process Control Protsessijuhtimine
Process Indicator Protsessi Indikaator
Product Classification Implied Relationships Toote klassifitseerimise seosed
Protective Materials Kaitsematerjalid
Pull Force (Tensile) Tõmbejõu test
Pull Force Testing Minimum Requirements Tõmbejõu testi miinimumnõuded
Pull Test Force Values Tõmbejõu väärtused
Purpose Eesmärk
Radial Leads – Horizontal Radiaalkomponent – Horisontaalne paigaldus
Radial Leads – Vertical Radiaalkomponent – Vertikaalne paigaldus
Raised Turns Overlap Keerdude kattumine
Readability Loetavus
Rectangular or Square End Chip Components – 1, 3 or 5 Side Terminations Ristküliku- või ruudukujulise otsaga komponendid – väljaviik 1, 3 või 5 küljel
Reduction in Cross-Sectional Area Juhi ristlõikepindala vähenemine
Reference Surfaces Baaspinnad
Reflection Coefficient Test Peegeldumiskoefitsiendi test
Reflection Coefficient Test Parameters Peegeldumiskoefitsiendi testi parameetrid
Relays Releed
Repair Remontimine
Reproducible Test Tables Paljundatavad testide tabelid
Requirements Nõuded
Requirements Flowdown Nõuete ulatus
Retaining Clips Kruviklamber
Retention Koospüsimine
Rework Ümbertegemine
Rework/Repair Ümbertegemine/remontimine
RF Connector Shield Ferrule Torsion test RF pistikute väändetest
RF Connector Shield Pull Force Testing RF pistiku varjestuse tõmbetest
Right Angle Connector Täisnurkne pistik
Ring Installation Rõngaskontakti paigaldamine
Rolled Flange Ümarflants
Routing Juhtmete paiknemine kimbus
Sampling inspection Valikuline inspektsioon
Scope Standardi kohaldamise ulatus
Screened Siiditrükk
Sealant Tihendus
Secondary Side Sekundaarkülg
Securing Kinnitamine
Semirigid Coax Pooljäik koaksiaalkaabel
Semirigid Coax Deformation Pooljäiga koaksiaalkaabli deformatsioon
Series Connected Jadaühendused
Service Loops Juhtme varu
Shield Braid Varjestussukk
Shield Folded Back Tagasikeeratud varjestus
Shield Jumper Wire Sildjuhtmega varjestussukk
Shield Jumper Wire Attachment Sildjuhtme ühendamine varjestussukaga
Shield Not Folded Back Tagasikeeramata varjestus
Shield Termination Varjestuse ühendamine
Shield Termination – Connector Varjestussuka ühendamine – Pistikuga
Shield Termination – Splicing Prewoven Varjestussuka ühendamine – Eelkootud suka jätkamine
Shorts test Lühise test
Shorts Test (low voltage isolation) Minimum Requirements Lühise testi (isolatsiooni test madalpingel) miinimumnõuded
Shrink ring Termokahanev rõngas
Shrink Sleeving Termokahanev rüü
Shrink Tubing – Conductive Lined Termokahanev toru – Juhtiv
Side Approach Küljelt lähenevad
Side Joint Length Joote pikkus küljel
Side Overhang Üleulatumine külgsuunas
Sleeving and Boots Rüü ja sääris
Sleeving/Shrink Tubing Termokahanev toru
Slotted terminal Piluklemm
SMT pindliide
SMT Connections SMT (pindliite) ühendused
SMT Leads SMT väljaviigud
Society of Automotive Engineers (SAE) Society of Automotive Engineers (SAE)
Soft Face – Mating Surface or Rear Seal Area Pehme pinnaga pistik – Esipind või tihendusala
Solder Joode
Solder Ball Spacing Jootepallide vahed
Solder Balls/Solder Fines Joodisepallid/Jootepasta jäägid
Solder Connections Jooteühendused
Solder Destination Side Joote sihtpool
Solder Ferrule Pins Joodetav hülss
Solder Mask Coating Jootemask
Solder Projections Joodise piigid
Solder Source Side Joote pool
Solder Thickness Joote paksus
Solder Webbing/Splashes Joodise niidistik/pritsmed
Solder Wicking Joodise imendumine
Solderability Joodetavus
Soldered Joodetud
Soldered Splices Joodetud jätkud
Soldered Terminations Joodetud klemmid
Soldering Jootmine
Soldering Acceptability Requirements Jootekoha vastavusnõuded
Soldering and Stripping of Biaxial/Multi-Axial Shielded Wire Biaksiaal- ja multiaksiaalkaabli isolatsiooni eemaldamine ja jootmine
Soldering Anomalies Jootmishälbed
Solderless Wrap Kruttliide
Solid cable Monoliitne kaabel
Spacers Distantspuksid
Spacing Vahemik
Specialized Designs Eriväljatöötlused
Specialized SMT Terminations Erilised pindliitekomponentide väljaviigud
Spiral Plastic Wrap (Spiral Wrap Sleeving) Plastikspiraal
Splices Jätkud
Stacking Virnastamine
Staking Adhesive Kinnitamine liimiga
Stamped Tembeldatud
Statistical Process Control Statistiline protsessijuhtimine
Straight Approach Otse lähenevad
Strain Relief Pingeleevendus
Strand Damage Juhtme kiudude vigastused
Strand Damage and End Cuts Juhtme kiudude vigastused ja juhtmeotsa lõikamine
Strand Separation (Birdcaging) – Post-Solder Kiudude eraldumine (linnupuuriefekt) – Peale jootmist
Strand Separation (Birdcaging) – Presolder Kiudude eraldumine (linnupuuriefekt) – Enne jootmist
Stress Relief Pinget leevendavad painded
Stripping Isolatsiooni eemaldamine
Subminiature D-Connector (Series Bus Connector) D-pistikud
Supplier Tarnija
Supported Holes Metalliseeritud augud
Surface Appearance Pinna välisilme
Surface Mount Area Array Maatriksväljaviikudega pindliitekomponent
Surface Mount Assemblies Pindliite koostud
Surface Mount Connectors Pindliite ühenduspesad ja pistikud
Swaged Hardware Valtsitud detailid
Swage-Type Connector Valtsitav pistik (swage-type)
Table Usage Tabelite kasutamine
Tall Profile Components Having Bottom Only Terminations Kõrge profiiliga komponendid, väljaviikudega ainult alumisel küljel
Tapes – Barrier and Conductive, Adhesive or Nonadhesive Mähkelindid – Isoleerivad ja juhtivad, Liimuvad või mitteliimuvad
Tapes, Adhesive and Nonadhesive Liimiga ja liimita mähkelint
Target Eesmärk
Technical Publications Tehnilised väljaanded
Terminal Base Klemmi põhi
Terminal Connections Klemmühendused
Terminal Cover Pistiku kaas
Terminal Lead/Wire Placement Väljaviigu/juhtme asetus klemmil
Terminal Positioning Klemmi asend
Terminals Klemmid
Termination Ferrule Crimp Hülsi pressimine
Termination Variations Paigaldushälbed
Terms & Definitions Terminid ja definitsioonid
Test Selection Testi valik
Testing Testimine
Testing After Rework or Repair Testimine peale ümbertegemist või remontimist
Thickness Paksus
Threaded Fasteners Keermesliited
Through Hole Technology Läbivauktehnoloogia
Tie Wrap Markers Rihmsidemega kinnitatavad markeeringud
Tie Wrap/Lacing Application Lindi/rihmsidemete paigaldamine
Tie/Tape On Kokkusidumine
Ties over Splices and Ferrules Sidemed üle jätkukohtade
Tightness Tihkus
Tinning Tinatamine
Toe Overhang Otsa üleulatumine
Tombstoning Hauakivi asend (Tombstoning)
Tools and Equipment Töövahendid ja seadmed
Torque Pingutusmoment
Transformer Core Damage Trafosüdamiku vigastused
Tubular Torukujuline
Turn Spacing Keerdude vahemaa
Turret and Straight Pin Terminal Lead/Wire Placement Väljaviikude/juhtmete asetus Torn- ja piikklemmidel
Turrets and Straight Pins Torn- ja piikklemmid
Twisting of Wires Juhtmete kokkukeerutamine
Two or More Conductors in splice Kaks või enam juhet jätkus
Ultrasonic Weld Splices Ultrahelikeevitus jätk
Ultrasonic Welding Ultrahelikeevitus
Uncommon or Specialized Designs Eriväljatöötlused
Underfill/Staking Täitematerjal
United States Department of Defense (DoD) United States Department of Defense (DoD)
Unsupported Holes Metalliseerimata augud
Unused Wire Termination Kasutuseta juhtmete köitmine
User Klient
User Defined tests Kliendi määratud testid
Using Radio Frequency Identification (RFID) Tags RFID kasutamine
Warning Labels Hoiatussildid
Weave Texture/Weave Exposure Nähtav kudumi tekstuur/Kudumi paljastumine
Weld Nugget Keevituskoht
Verification of Dimensions Mõõtmete kontrollimine
Vertical fill Vertikaalne täituvus
Vertical installation Vertikaalne paigaldus
Vertical Shrouded Pin Headers and Vertical Receptacle Connectors Vertikaalsed lahtised pistikud ja vertikaalsed pesad
Wire bundle Juhtmekimp
Wire Bundle Securing Juhtmekimbu köitmine
Wire Crossover Juhtmete põimumine
Wire Diameter Juhtme diameeter
Wire Dress Juhtme asend
Wire Hold Down Traatkinnitus
Wire In-Line Junction Devices (Jiffy Junctions) Muhvjätk
Wire Insulation Juhtme isolatsioon
Wire Insulation, Jacket or Sleeving Damage Juhtme või kaabli isolatsiooni või rüü vigastused
Wire Loom Tubing – Split and Unsplit Kõrid – Lõhega ja ilma
Wire Overlap Juhtme kattumine
Wire Overwrap Juhtme mähkimine
Wire Plating Juhtme pinnakate
Wire Preparation Juhtmete ettevalmistamine
Wire Routing Juhtmete paiknemine trükkplaadil
Wire Selection Juhtmetüübi valik
Wire Slack Juhtme lõtk
Wire Staking Sildjuhtmete kinnitamine
Wire/Harness Installation Juhtme- või kaablikoostu paigaldamine
Wire/Lead Clinches Juhtme/komponendi väljaviigu painutamine
Wire/Lead Preparation, Tinning Juhtme ettevalmistamine, tinatamine
Wire/Lead Protrusion Komponendi väljaviigu/juhtme otsa läbiulatumine
Wiremount Connectors Juhtmete väljumine pistikust
Wires Juhtmed
Wires and Terminals Juhtmed ja klemmid
Without Documented Process Control Dokumenteeritud protsessijuhtimiseta
Voids Tühimikud
Voids, Blisters, Scratches Tühimikud, mullid, kriimustused
Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) Seisevlaineteguri (VSWR) test
Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) Test Parameters Seisevlaineteguri (VSWR) testi parameetrid
Woven braid Kootud varjestussukaga
Wrap Around Ümbermähitav
Wrap splice Mähitud jätk
Wrinkling/Cracking Kortsumine/pragunemine