Eesti Elektroonikatööstuse Liit

Eesti Elektroonikatööstuse Liit asutati 3. juunil 2010. a. kümne elektroonikaettevõtte ja ühe õppeasutuse poolt. Liidu eesmärk on muuta maailma ühe kiiremini areneva tööstussektori Eestis tegutsevate ettevõtete, teadus- ja haridusasutuste koostöö sisulisemaks ja tagada sektori konkurentsivõime.

Liidu kaudu saavad ettevõtted jagada informatsiooni tellimuste kohta, mida ise ei jõua või ei ole võimalik täita, jagada informatsiooni usaldusväärsete tarnijate kohta, tutvustada üksteisele oma võimalusi ja oskusi, pakkuda üksteisele laojääke, mida ise ei vajata, kuid mis võivad teisele ettevõttele vägagi olulised olla.

Liidu igapäevategevustes on oluline roll ühisprojektidel ja ühistegevuste organiseerimine: erialased seminarid, koolitused, konverentsid, rahvusvaheliste messide ühiskülastused ning ka osalemine ühiseksponendina. Üheskoos on suurem võimalus ka elektroonikasektori hääle ja vajaduste kuuldavamaks tegemine riigis ning ka riigil on lihtsam suhelda tööstussektoriga, kui iga ettevõttega eraldi.

EETL visioon Eestis aastaks 2035

Eesti Elektroonikatööstuse Liidu visioonidokument kirjeldab, kuidas elektroonikatööstus saab toetada Eesti arengut ja eesmärke, luues heaolu ja väärtust kõigile Eesti inimestele. Meie visiooni aluseks on veendumus, et Eesti peab saama tugevaks ja jätkusuutlikuks tööstusriigiks.