Eesti Elektroonikatööstuse Liit ühines Eesti Tööandjate Keskliidu ja teiste ettevõtlusliitude majandusleppega “Ambitsioon on valik”.

Majanduslepe “Ambitsioon on valik” on ettevõtete ja ettevõtlusorganisatsioonide üleskutse nii ettevõtetele kui riigile ja poliitikakujundajatele võtta ühiselt fookusesse majanduse arendamine ning teha selleks järgmised vajalikud sammud.

Eesti majanduslepe on sõlmitud eesmärgiga saavutada aastaks 2035 ambitsioonikas, uuenduslik ja koostööle orienteeritud majandus Eesti riigi elujõu ja arengu tagamiseks.

„Peame tegema riigina strateegilisi valikuid ja keskenduma konkreetsetele sektoritele, millel on suurim potentsiaal majanduskasvu edendamisel,” selgitas oma visiooni Eesti Elektroonikatööstuse Liidu volikogu esimees, Incapi president Otto Pukk.

„Sealjuures peame toetama kohalikke ettevõtjaid, et võimendada nende konkurentsi välisturgudel ning kasvatada seeläbi eksporti ja oma majandust. Tööstus on Eestis jätkuvalt majanduse selgroog, mistõttu peaks tööstuspoliitika muutuma aluseks teiste poliitikate kujundamisel,” ütles Pukk.

Incap Electronics Estonia on andnud leppe raames lubaduse jätkata tipptasemel elektroonikatootmisteenuse pakkumist, mis viib Eesti ka edaspidi maailmakaardile ning toetab riigi majanduskasvu läbi tekkinud ekspordivõimaluste.

Kutsume üles ka teisi liidu liikmeid andma majandusleppesse toetajatena kaasa oma lubadused!

Vaata rohkem: https://ambitsioononvalik.ee/

Otto Pukk – Elektroonikatööstuse Liidu volikogu esimees ja Incapi president