Eesti Elektroonikatööstuse Liidu volikogu esimehena jätkab Otto PukkOn arusaamatu näha süüdistusi värskelt töö- ja tervishoiuministri ametisse asunud Peep Petersoni suunal ning väiteid, justkui ei suudaks ta olla erapooletu. Kui selle aluseks on hea tava ning ametiühingute liigitamine huvikaitseorganisatsioonideks, siis ometigi on ju olnud tegu avalike huvide, mitte era- või kommertshuvide esindamisega.

Eesti Elektroonikatööstuse Liidu raames ja omast kogemusest võin öelda, et olles Petersoniga ise varem koostööd teinud, on tegemist äärmiselt asjaliku inimesega. Ühelt poolt on Petersoni poliitilised vaated ja erakonna valik ning teisalt ametiühingu olemus väärtustelt sedavõrd sarnased, et eksperdist poliitikuks kasvamine ja oma kogemuste ning parimate praktikate jagamine koos sarnase maailmavaatega ongi läbi põimunud – seda saan öelda ka siis, kui minu enda vaated ei ühti sotsiaaldemokraatidega.

Selle kõige juures on Peterson teinud oma tööd avalikult ja läbipaistvalt ning loodetavasti jätkub see samal moel, erinevalt nii mõnestki teisest “avalikust käepikendusest”, kes Petersoni kõrval samuti endale nüüd ministri tiitlid said. Samuti oleme juba saanud praegu uuteks ministriteks ka selliseid inimesi, kel pole oma alalt ühtki silmapaistvat kogemust või ekspertteadmist ette näidata, mis omakorda tekitab meie liidul kui valdkonnaga seotud osapoolel küsimusi, kuhu me selliselt suundume. Tööstussektori esindajatena oli meie liidul sarnaselt mitmetele teistele tööstusliitude esindajatega hea meel, et eelmine valitsus mõistis töötleva tööstuse tähtsust ja panust meie majanduses ning loodame siiralt selle mõistmise jätkumist.

Rääkides mõttelaadist ja headest praktikatest on oluline märkida, et ka Peterson on olnud ametiühingute keskliidu juhina alati väga kaasaegne ja skandinaavialik. Ta eristub paljudest teistest sellega, et mõistab töösuhte rolle moodsas majanduses ning saab aru ka ettevõtjate vaatenurgast. See omakorda on taastanud ka ametiühingute mainet eri sihtgruppide seas.

Oma isiklike kogemuste ja kokkupuute põhjal Petersoniga olen igati veendunud et rohkem kvalifitseeritud inimest töö- ja tervishoiuministri ametikohale annaks otsida. See on omaette ülesanne Eestis, mis on piisavalt väike, et paljud oma ala eksperdid automaatselt lobistideks tõlgendada. Võib-olla on praegu kasvavas majanduskriisis ja tõenäoliselt taas terendamas tervisekriisis siiski mõistlik valitsuse pädevuse küsitlemise asemel lõpuks koos kogenud eksperdiga olemasolevatele probleemidele juba lahendusi otsida ja valdkonna tegelike küsimustega tegeleda.

Nõustun ITL-i juhi Juhan-Madis Pukiga, kelle sõnul on praegu tarvis tegutseda Eesti riigi huvides ja leida kompromisse, et stabiilselt edasi liikuda – valitsuse käes on praegu võimalus luua nii seest- kui väljaspoolt stabiilne keskkond, mis võimaldaks keerulisel ajal ellu jääda ja edasi liikuda.

Eesti vajab pädevat juhtimist ja on viimane aeg selle nimel tööle asuda!

Otto Richard Pukk
Eesti Elektroonikatööstuse Liidu volikogu esimees