Mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted saavad taas Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust taotleda oma tootmise ressursikasutuse tõhustamiseks. Vooru eelarve on 7 120 200 eurot, millele lisanduvad vabanevad vahendid lõppevatest projektidest.

„Ressursitõhusate investeeringutega saavutatakse senisest efektiivsema ressursikasutuse ehk väiksemate kuludega tootmine, mis on praegustes keerulistes tingimustes eriti oluliseks tõusnud,“ ütles keskkonnaminister Rene Kokk. „Lisaks keskkonnakasule mõjutab see positiivselt ettevõtte majandustulemusi ja investeeringu toetus pakub leevendusi eelkõige väikeettevõtetele.“

 

Loe lisa